Marine Biogeochemistry

Staff Chemical Oceanography

Dipl.-Biol. Tina Fiedler

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-4116
Fax: +49 431 600-134201
tfiedler(at)geomar.de


Alina Fiehn

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie
Forschungsbereich 1: Ozeanzirkulation und Klimadynamik
FE Maritime Meteorologie

more

Phone: +49 431 600-4211
afiehn(at)geomar.de


Dr. Andrea Franke

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie
Forschungsbereich 1: Ozeanzirkulation und Klimadynamik
FE Physikalische Ozeanographie

Phone: +49 431 6004106
afranke(at)geomar.de


M. SC. Madeleine Freund

Forschungsbereich 1: Ozeanzirkulation und Klimadynamik
FE Physikalische Ozeanographie
Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-2234
mfreund(at)geomar.de


Dr. rer. nat. Steffen Fuhlbrügge

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-4211
sfuhlbruegge(at)geomar.de


M.Sc. Felix Geißler

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie
Helmholtz-Graduiertenkolleg HOSST

more

Phone: +49 431 600-2658
fgeissler(at)geomar.de


Dr. Jessica Gier

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-4153
Fax: +49 431 600-134201
jgier(at)geomar.de


Sonja Gindorf

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-4116
sgindorf(at)geomar.de


Dr. rer.nat. Martha Gledhill

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-1293
Fax: +49 431 600-134201
mgledhill(at)geomar.de


Kathleen Gosnell

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-1288
kgosnell(at)geomar.de


Damian Grundle

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-4204
dgrundle(at)geomar.de


Sören Gutekunst

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-4225
sgutekunst(at)geomar.de


M. SC. Tobias Hahn

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-4116
Fax: +49 431 600-134201
thahn(at)geomar.de


Nicola Herzberg

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-1289
nherzberg(at)geomar.de


Dr. Mark Hopwood

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-1298
mhopwood(at)geomar.de


Riel Ingeniero

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-4132
ringeniero(at)geomar.de


Tzachi Jacobson

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-1289
tjacobson(at)geomar.de


Dominik Jasinski

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-1285
djasinski(at)geomar.de


Qixing Ji

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Biogeochemische Modellierung
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-4513
qji(at)geomar.de


Siao Jean Khoo

Forschungsbereich 2: Marine Biogeochemie
FE Chemische Ozeanographie

more

Phone: +49 431 600-1295
skhoo(at)geomar.de